تبلیغات
انجمن علمی-مهندسی مواد و متالورژی صنعتی - معرفی یکی از بهترین روشهای NDT (تست های غیر مخرب) :
انجمن علمی-مهندسی مواد و متالورژی صنعتی

 

NDT

 

روش آكوستیك امیشن   

                  (ACOUSTIC EMISSION)

تاریخچه و توسعه روش آكوستیك امیشن:

كلمه اكوستیك از واژه یونانی اكوستیكوس اقتباس شده است كه در واقع به شنیدن صدای اتفاقی مربوط می شود ، بعنوان مثال ساختمانی كه در حال خراب شدن است قبل از ریختن سازه آن صداهایی را منتشر می كند یا شاخه های درخت قبل از شكسته شدن صداهایی را منتشر می كند. در واقع بازرسی بصری كه توسط چشم انسان صورت می گیرد ، اكوستیك امیشن با تحلیل سیگنالهای صوتی انجام می پذیرد.  ابداع این روش به كایزر  در سال 1950 نسبت داده می شود. صدای منتشر شده از تركهای در حال رشد مبنای بسیاری از تحقیقات علمی در دهه 1960 بود به محض اینكه این روش توسعه پیدا كرد بعنوان یكی از روش های تستهای غیرمخرب برگزیده ش دبلوغ این روش در واقع بررسی عملیات میكرومكانیكی است. در این تكنولوژی از سنسورهای التراسونیك برای شنیدن صدای مواد و شكست سازه ها استفاده می‌شود. فركانسهای معمول در این روش در محدوده 150-300 KHz هستند كه بالای فركانس قابل شنیدن برای انسان است.

معرفی پدیده آكوستیك امیشن :       

 اكوستیك امیشن بعنوان یك روش تست غیر مخرب شناخته شده كه اكثراً برای تشخیص و موقعیت یابی عیوب در سازه های تحت بار و اجزای آنها به كار می رود. این روش می‌تواند اطلاعات جامعی از محل تركها در سازه های تحت تنش بدهد و هم‌چنین اطلاعاتی در مورد توسعه تركها در سازه هایی كه تحت تنش پیوسته یا تكرار شونده هستند، می تواند ارائه كند. اجزایی كه دارای ناپیوستگی هایی هستند به محض اینكه تحت تنش قرار می گیرند این ناپیوستگی ها انرژی از خود آزاد می كنند این انرژی در شكل امواج فركانس بالای تنشی در سازه آزاد می شود. این امواج یا نوسانها بوسیله سنسورهایی دریافت می شوند و توسط این سنسورها به انرژی الكتریكی تبدیل می شوند این ولتاژها بوسیله مدارهای الكترونیكی تقویت شده و توسط مدارهای زمانبندی بعنوان داده های اكوستیك ایمیشن تحلیل می‌شوند.

نحوه انجام تست اکوستیک امیشن :     

 نیروهای اعمال شده به قطعه باعث تحریک آن و ایجاد تنشهای مختلفی میشود. این تنشها باعث ایجاد منابعی میشود که امواج فراصوتی صادر میکنند. انتشار این امواج تا سطح قطعه یعنی جایی که سنسورها نصب شده اند ادامه مییابد و به وسیله سنسورها ثبت شده و به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میشود.  سیستم اکوستیک امیشن این سیگنالها را پردازش میکند و آنها را به بستههای اطلاعاتی تبدیل میکند. در نهایت اطلاعات آماری نظیر مشخصات و موقعیت منابع، محاسبه شده و به صورت نمودارهای گرافیکی و عددی نمایش داده میشود تا مورد تفسیر قرار گیرند.

جهت مطالعه بیشتر در مورد این تست به ادامه مطلب مراجعه کنید.    

  با تشکر

 

انواع سیگنالهای اکوستیک امیشن :

  سیگنال اکوستیک امیشن، سیگنال الکتریکی است که با دریافت موج توسط سنسور تولید شده است. این امواج که توسط سنسورها ثبت شده و به صورت سیگنالهای الکتریکی وارد سیستم اکوستیک امیشن میشوند، به دو دسته تقسیم میشوند.  دسته اول مربوط به اتفاقات اکوستیک امیشن است که برای انجام آزمون ضروری بوده و حاوی اطلاعات مفیدی از حوادث درون قطعه است.  دسته دوم شامل تمامی امواج ناخواستهای که نه تنها حاوی اطلاعات مفید نیستند بلکه وجود آنها انجام صحیح آزمون را تحت تاثیر قرار میدهد. این امواج را اصطلاحاً نویز مینامند.

نویز :

    منابع نویز ممکن است داخل و یا خارج جسم مورد آزمون باشند و نویزهایی که به طور معمول در محیطهای آزمایشگاهی و صنعتی مشکل ساز میباشند شامل موارد زیر میباشند :

   1-نویزهای مکانیکی

   2 -نویزهای دورهای 

   3-نویزهای الکترو مغناطیسی

   4 -نویزهای هیدرولیکی  

حذف نویز:   

     جلوگیری از تداخل نویزها و حذف آنها بخش مهمی از روش اکوستیک امیشن است. با آگاهی از تفاوت بین منابع اکوستیک امیشن و منابع نویز مانع ورود آنها به سیستم شد و یا از تاثیر نویز بر روی نتایج آزمون جلوگیری به عمل آورد. همچنین میتوان با شناسایی دقیق

مشخصات این سیگنالها ، آنها را پس از ورود به سیستم و با استفاده از نرم افزار از سیگنالهای مفید متمایز کرده و حذف نمود.

روشهای متداول برای جلوگیری از ورود نویزها به سیستم AE  :

 1- تعیین آستانه تحریک :حداقل مقداری برای دریافت سیگنالها ورودی توسط اپراتور با توجه به شرایط تست تنظیم میشود. و اگر مناسب باشد سیگنالهای مفید از آن فراتر رفته و ثبت میشوند ولی نویزهای موجود به دلیل پایین سطح سیگنالهایشان دریافت نمیشوند .

 2-استفاده از سنسورهای محافظ : در روش سنسور محافظ منابع خارج از محدوده بازرسی و منابع تولید شده در محدوده بازرسی توسط سنسورهای داده و سنسورهای محافظ از همدیگر تفکیک میشوند بطوریکه سیگنالهای خارجی توسط سنسور محافظ و سیگنالهای داخلی توسط سنسور داده دریافت می شوند بدین طریق از ورود سیگنالهای خارجی که نویز هستند به عنوان داده اندازه گیری شده جلوگیری میشود.

منابع اکوستیک امیشن :

 منابع اکوستیک امیشن به دو دسته ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک تقسیم میشوند . در منابع ماکروسکوپیک سطح یا حجم نسبتاً بزرگی از قطعه تحت بار در انتشار موج شرکت دارد. از این دسته میتوان به تغییر شکل پلاستیک، رشد ترک، خستگی و خوردگی تحت تنش اشاره کرد. منابعی نظیر حرکت نابجاییها و تغییرات فازی که در مقیاس دانههاست، به عنوان منابع میکروسکوپیک دسته بندی میشوند.

مقایسه آکوستیک امیشن با سایر روشهای تست غیر مخرب :  

1- تفاوت این روش با روشهای آلتراسونیک و رادیوگرافی این است که انرژیی که تشخیص داده می شود از خود قطعه تحت آزمایش آزاد شده است.

 2- روش آکوستیک امیشن قابلیت تشخیص تغییرات دینامیکی در یکپارچگی سازه را دارد.رشد ترك و تغییرات پلاستیك از منابع اصلی انتشار AE هستند. عیوب نهان و غیر قابل دسترس در سایر روشها در هنگامیكه تحت بار گسترش می یابند AE ارسال می كنند و قابل تشخیص میشوند.  

  3- تست به روش AE یک معاینه غیر جهت دار است. 

 4- نکته بسیار مهم و شاید برتری ویژه ای که این روش نسبت به سایر روشها دارد، این است که در روشهای معمول باید اطلاعاتی از نوع، مکان، زاویه و شرایط دیگری از عیب متحمل را داشت، تا پرتو ارسالی، به سطح عیب برخورد کند و نتایج مورد نیاز را ارایه دهد. در صورتیکه در انجام این تست نیاز به این حد از اطلاعات وجود ندارد.

مزایای تست به روش آکوستیک امیشن :

  1- AE یک روش تشخیص دینامیک است و می تواند بصورت بلادرنگ رشد ناپیوستگیها را در یک سازه تحت کشش نشان دهد.

  2- AE در طول انجام تست، قابلیت تشخیص و  ارزیابی اهمیت یک ناپیوستگی در کل سازه را دارد

3- از آنجا که در این روش سطح کمی مورد نیاز است، ناپیوستگیهایی که در اغلب روشهای معمول غیر قابل دسترس هستند، قابل تشخیص می باشند.   

 4- مخازن و سیستمهای تحت فشار رایتوان بدون تعطیل کردن و در طول سرویس دهی مورد ارزیابی مجدد یا باز بینی های دوره ای قرار داد.

 5- به راحتی می توان نمونه را از راه دور مورد ارزیابی قرار داد. 

  6- امکان استفاده از این روش برای جلوگیری از خرابیهای فاجعه آمیز و ناگهانی در سیستمهایی که ناپیوستگیهای نامشخص دارند، وجود دارد. 

7- با استفاده از روابط مثلثاتی و پردازش اطلاعات دریافتی از سنسورها می توان مکان عیب را با دقت مشخص بدست آورد . 

 8- سرعت انجام تست بسیار زیاد است.

 9- این روش یکی از حساسترین روشهای تست غیر مخرب است و توانایی تشخیص رشد عیوب در حد یک میلیونیم متر را داراست.10- نسبت هزینه به کارایی در این روش پایین است.  

کاربرد های تست آکوستیک امیشن:

   1- بررسی رفتار و خواص مواد مختلف مانند: فلزات سرامیكها، كامپوزیتها و سازه‌های بتنی برای تشخیص رشد ترك، خستگی، خزش، خوردگی، تسلیم شدن، شکستن الیاف و لایه لایه شدن

 2- تست غیر مخرب در حین فرآیند  

 3- کاربردهای ویژه در صنایع :

 الف) شیمیایی و پتروشیمی 

 ب) برق شامل تستهای مخازن راکتورهای هسته و... 

 پ) هوا و فضا شامل تستهای ترکهای خستگی، سازهای کامپوزیتی و غیره   

   ت) الکترونیک شامل تستهای ذرات شل شده درعناصر الکترونیکی، ارتباط دهنده ها، ترکهای زیرلایه

 

 

 گردآورندگان:  وحید عبدلی (88) حسین صفری(88) –  حسین همایون(89)

نوع مطلب :
برچسب ها : NDT، تست اکوستیک امیشن، اکوستیک، امیشن، عیب یابی، تست،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 مهر 1397 05:42 ب.ظ

Terrific tips. Thanks a lot.
canadian pharmacy viagra brand canadian online pharmacies rated northwest pharmacies canadian pharcharmy online24 online pharmacies tech school canadian pharmaceuticals companies canadian pharmaceuticals for usa sales prescriptions from canada without canadian pharmacy uk delivery drugstore online
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:35 ب.ظ

Wonderful data. Thanks!
wow look it cialis mexico cialis generico lilly how to purchase cialis on line cialis savings card we recommend cialis best buy if a woman takes a mans cialis achat cialis en suisse cialis online buy cialis cheap 10 mg legalidad de comprar cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:10 ب.ظ

Excellent posts. Thanks!
cialis price in bangalore precios de cialis generico i recommend cialis generico i recommend cialis generico cialis 10 doctissimo cialis en mexico precio cialis flussig cialis prices in england cialis vs viagra cialis e hiv
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:21 ب.ظ

Truly tons of useful advice.
cialis 5 mg buy cialis 5mg cialis 30 day trial coupon cialis for sale south africa cialis wir preise we choice cialis pfizer india cialis taglich cheap cialis cialis cuantos mg hay cialis generique
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:32 ق.ظ

Superb posts. With thanks.
sildenafil buy online buy viagra online rx. vigara buy viagra pharmacy where can you buy viagra uk cheap viagra tablets uk online pharmacy viagra how can i buy viagra online where to buy viagra over the counter buy women viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:58 ق.ظ

Good facts. With thanks.
cialis generique 5 mg prices for cialis 50mg free generic cialis cialis for sale in europa cheap cialis only here cialis pills when will generic cialis be available where to buy cialis in ontario generic cialis pro cialis dosage amounts
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:49 ب.ظ

You mentioned it perfectly.
achat cialis en itali buying cialis on internet only best offers cialis use buy generic cialis buy cheap cialis in uk cialis canada on line cialis authentique suisse discount cialis free cialis cialis soft tabs for sale
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:12 ق.ظ

Whoa all kinds of awesome facts!
viagra rx online buy viagra cheap online buy real viagra online viagra super active online generic viagra pharmacy viagra pharmacy viagra cheap viagra where can i buy viagra online buy generic viagra online usa buying viagra without prescription buy cheap viagra uk
شنبه 18 فروردین 1397 05:31 ب.ظ

Incredible quite a lot of great information.
cialis price in bangalore calis cialis australian price cialis en 24 hora cialis patentablauf in deutschland generic cialis with dapoxetine ou acheter du cialis pas cher precios cialis peru cialis 20 mg cialis generisches kanada
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:21 ب.ظ

Superb tips. Thanks!
discount cialis cialis 5mg buy original cialis cialis 20 mg acheter du cialis a geneve cialis 5 mg effetti collateral cialis tablets for sale how much does a cialis cost cialis uk tadalafil 20 mg
جمعه 17 آذر 1396 04:32 ق.ظ
Hi there! I realize this is sort of off-topic however
I had to ask. Does operating a well-established website such as yours take a massive amount work?
I am brand new to writing a blog however I do write in my diary everyday.
I'd like to start a blog so I can easily share my experience
and feelings online. Please let me know if you have any recommendations or tips
for new aspiring bloggers. Appreciate it!
جمعه 3 آذر 1396 02:10 ب.ظ
خوب است
سه شنبه 9 آبان 1396 09:21 ب.ظ
Heya this is somewhat of off topic but I was wanting to
know if blogs use WYSIWYG editors or if you
have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get
advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
یکشنبه 19 شهریور 1396 01:24 ب.ظ
داستان الهام بخش وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟

با تشکر!
یکشنبه 19 شهریور 1396 12:08 ب.ظ
این بسیار آسان است برای پیدا کردن هر موضوع در خالص در مقایسه با کتاب های درسی،
همانطور که این مقاله را در این وب سایت پیدا کردم.
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:38 ق.ظ
این واقعا یک قطعه اطلاعات جالب و مفید است. من هستم
خوشحالم که شما این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشتهاید.

لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری.
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:16 ق.ظ
من بلافاصله اس اس اس خود را به عنوان من نمی توانم لینک های پست الکترونیک شما پیدا کنم
یا خبرنامه الکترونیکی. آیا شما دارید؟ لطفا به من اطلاع دهید تا بتوانم اشتراک نمایم.
با تشکر.
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:22 ق.ظ
با تشکر از نگارش شیوای شما. این در واقع بود
یک حساب کاربری اوقات فراغت. نگاهی پیچیده به اضافه بیشتر دلپذیر از شما!

با این حال، چگونه می توانیم در تماس باشیم؟
جمعه 17 شهریور 1396 12:05 ب.ظ
من دیگر مثبت نیستم که شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما موضوع عالی است.
من نیاز به صرف وقت برای مطالعه بیشتر و یا درک بیشتر.
با تشکر از اطلاعات عالی که من دنبالش بودم
این اطلاعات برای ماموریت من
سه شنبه 14 شهریور 1396 12:14 ق.ظ
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه، به نظر میرسد که شما بر روی ویدیو تکیه کنید تا نقطه نظرتان باشد.

شما به وضوح می دانید که چه چیزی در مورد آن صحبت می کنید، چرا اطلاعات هوشمندانه ای را صرف ارسال ویدیوها می کنید
وبلاگ شما زمانی که شما می توانید به ما چیزی روشنگر برای خواندن؟
جمعه 3 شهریور 1396 06:40 ب.ظ
This is my first time pay a quick visit at here and i am really
impressed to read everthing at single place.
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:32 ق.ظ
Hello friends, its impressive article regarding teachingand fully explained,
keep it up all the time.
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:21 ق.ظ
If you desire to take much from this article then you have to apply these methods to your won blog.
دوشنبه 3 تیر 1392 12:59 ب.ظ
سلام
مطلب جالبی بود. بازم از این مطالب خوب بذارین.
ممنون.
چشم حتما.
ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی